ฮวารัง ยอดบุรุษบุปผางาม พากย์ไทย Ep.1-17

ฮวารัง ยอดบุรุษบุปผางาม

เรื่องย่อ ฮวารัง ยอดบุรุษบุปผางาม ซีรี่ย์เกาหลีออนไลน์มาใหม่ ซีรีส์เรื่องนี้อิงมาจากยุคชิลลา ในสมัยที่มีระบบการจัดลำดับสายตระกูลมีอยู่จริง ในรัชสมัยของพระราชาจินฮึง องค์พระราชินีจีโซให้พระราชาใช้ชีวิตอย่างหลบซ่อนเพื่อปกป้องเขาจากภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อใกล้เวลาครองราชย์อย่างเหมาะสมของเขาแล้ว พระราชินีทรงสร้างฮวารัง กลุ่มชายหนุ่มรูปงามและพิเศษ เพื่อฝึกลูกชายเลือดบริสุทธิ์ของเหล่าขุนนางให้จงรักภักดีต่อพระราชา อย่าลุกไปไหนเพื่อรับชมเหตุการณ์น่าตื่นเต้นเมื่อมูมยองและพระราชาเข้าร่วมฮวารังด้วยตัวเองด้วยชื่อปลอม

Hwarang The Poet Warrior Youth ฮวารัง ยอดบุรุษบุปผางาม พากย์ไทย Ep.1

Hwarang The Poet Warrior Youth ฮวารัง ยอดบุรุษบุปผางาม พากย์ไทย Ep.2

Hwarang The Poet Warrior Youth ฮวารัง ยอดบุรุษบุปผางาม พากย์ไทย Ep.3

Hwarang The Poet Warrior Youth ฮวารัง ยอดบุรุษบุปผางาม พากย์ไทย Ep.4

Hwarang The Poet Warrior Youth ฮวารัง ยอดบุรุษบุปผางาม พากย์ไทย Ep.5

Hwarang The Poet Warrior Youth ฮวารัง ยอดบุรุษบุปผางาม พากย์ไทย Ep.6

Hwarang The Poet Warrior Youth ฮวารัง ยอดบุรุษบุปผางาม พากย์ไทย Ep.7

Hwarang The Poet Warrior Youth ฮวารัง ยอดบุรุษบุปผางาม พากย์ไทย Ep.8

Hwarang The Poet Warrior Youth ฮวารัง ยอดบุรุษบุปผางาม พากย์ไทย Ep.9

Hwarang The Poet Warrior Youth ฮวารัง ยอดบุรุษบุปผางาม พากย์ไทย Ep.10

Hwarang The Poet Warrior Youth ฮวารัง ยอดบุรุษบุปผางาม พากย์ไทย Ep.11

Hwarang The Poet Warrior Youth ฮวารัง ยอดบุรุษบุปผางาม พากย์ไทย Ep.12

Hwarang The Poet Warrior Youth ฮวารัง ยอดบุรุษบุปผางาม พากย์ไทย Ep.13

Hwarang The Poet Warrior Youth ฮวารัง ยอดบุรุษบุปผางาม พากย์ไทย Ep.14

Hwarang The Poet Warrior Youth ฮวารัง ยอดบุรุษบุปผางาม พากย์ไทย Ep.15

Hwarang: The Poet Warrior Youth ฮวารัง ยอดบุรุษบุปผางาม พากย์ไทย Ep.16

Hwarang: The Poet Warrior Youth ฮวารัง ยอดบุรุษบุปผางาม พากย์ไทย Ep.17

เรื่องย่อ: ฮวารัง ยอดบุรุษบุปผางาม พากย์ไทย Ep.1-17 ฮวารัง ยอดบุรุษบุปผางาม เรื่องย่อ ฮวารัง ยอดบุรุษบุปผางาม ซีรี่ย์เกาหลีออนไลน์มาใหม่ ซีรีส์เรื่องนี้อิงมาจากยุคชิลลา ในสมัยที่มีระบบการจัดลำดับสายตระกูลมีอยู่จริง ในรัชสมัยของพระราชาจินฮึง องค์พระราชินีจีโซให้พระราชาใช้ชีวิตอย่างหลบซ่อนเพื่อปกป้องเขาจากภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อใกล้เวลาครองราชย์อย่างเหมาะสมของเขาแล้ว ...
ดูหนังเรื่องอื่นๆ