Ayothaya (2021) อโยธยา มหาละลวย

เรื่องย่อ: Ayothaya (2021) อโยธยา มหาละลวย Ayothaya (2021) อโยธยา มหาละลวย  อโยธยา มหาละลวย” ถือเป็นภาพยนตร์น้ำดีที่ตีแผ่สะท้อนปัญหาของสังคมไทยอีกเรื่องหนึ่ง โดยเหล่าผู้สร้างได้มุ่งหวังให้เป็นอุทาหรณ์สะท้อนปัญหาสังคม และความจริงอีกมุมของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาสายอาชีพในยุคอดีตที่ผ่านมา โดยถ่ายทอดผ่านเรื่องราวชีวิตของเด็กอาชีวะในยุค ...
ดูหนังเรื่องอื่นๆ