Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟีนิกซ์ พากย์ไทย Ep.1-36 (จบ)

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟีนิกซ์ พากย์ไทย

Beauty of Resilience (2023)

ดัดแปลงมาจากนวนิยายชื่อดังเรื่อง “The Mistaken Eternal Life” ที่แต่งโดย หลินเจียเฉิง บอกเล่าเรื่องราวของ “เว่ยจือ” (รับบทโดย จวีจิ้งอี) เฟิ่งหวงที่กลับชาติมาเกิด และสุริยเทพ “เหยียนเยว่” (รับบทโดย กัวจวิ้นเฉิน) Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟีนิกซ์ ที่ต้องล้มลุกคลุกคลาน และร่วมกันเขียนเรื่องราวอันงดงามบทใหม่ได้สำเร็จ

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟีนิกซ์ พากย์ไทย Ep.1

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟีนิกซ์ พากย์ไทย Ep.2

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟีนิกซ์ พากย์ไทย Ep.3

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟีนิกซ์ พากย์ไทย Ep.4

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟีนิกซ์ พากย์ไทย Ep.5

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟีนิกซ์ พากย์ไทย Ep.6

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟีนิกซ์ พากย์ไทย Ep.7

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟีนิกซ์ พากย์ไทย Ep.8

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟีนิกซ์ พากย์ไทย Ep.9

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟีนิกซ์ พากย์ไทย Ep.10

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟีนิกซ์ พากย์ไทย Ep.11

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟีนิกซ์ พากย์ไทย Ep.12

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟีนิกซ์ พากย์ไทย Ep.13

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟีนิกซ์ พากย์ไทย Ep.14

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟีนิกซ์ พากย์ไทย Ep.15

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟีนิกซ์ พากย์ไทย Ep.16

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟีนิกซ์ พากย์ไทย Ep.17

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟีนิกซ์ พากย์ไทย Ep.18

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟีนิกซ์ พากย์ไทย Ep.19

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟีนิกซ์ พากย์ไทย Ep.20

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟีนิกซ์ พากย์ไทย Ep.21

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟีนิกซ์ พากย์ไทย Ep.22

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟีนิกซ์ พากย์ไทย Ep.23

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟีนิกซ์ พากย์ไทย Ep.24

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟีนิกซ์ พากย์ไทย Ep.25

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟีนิกซ์ พากย์ไทย Ep.26

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟีนิกซ์ พากย์ไทย Ep.27

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟีนิกซ์ พากย์ไทย Ep.28

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟีนิกซ์ พากย์ไทย Ep.29

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟีนิกซ์ พากย์ไทย Ep.30

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟีนิกซ์ พากย์ไทย Ep.31

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟีนิกซ์ พากย์ไทย Ep.32

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟีนิกซ์ พากย์ไทย Ep.33

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟีนิกซ์ พากย์ไทย Ep.34

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟีนิกซ์ พากย์ไทย Ep.35

Beauty of Resilience (2023) ตำนานเลือดฟีนิกซ์ พากย์ไทย Ep.36 (จบ)

ดูหนังเรื่องอื่นๆ