Butterflied Lover (2023) รอยสาปทาสผีเสื้อ ซับไทย EP 1-21

Butterflied Lover (2023) รอยสาปทาสผีเสื้อ ซับไทย

Butterflied Lover (2023)

Butterflied Lover (2023) รอยสาปทาสผีเสื้อ ในคืนฉลองโคมไฟ หลิงฉางเฟิงพบว่าภรรยา ถังเชียนเยว่ได้กลายเป็นหนึ่งในทาสผีเสื้ออันดุร้าย ทว่าแทนที่นางจะทำร้ายเขาเหมือนทาสผีเสื้อตนอื่น นางกลับยังมีสติและต่อสู้กับพวกมันเพื่อเขา

Butterflied Lover (2023) รอยสาปทาสผีเสื้อ ซับไทย EP 1

Butterflied Lover (2023) รอยสาปทาสผีเสื้อ ซับไทย EP 2

Butterflied Lover (2023) รอยสาปทาสผีเสื้อ ซับไทย EP 3

Butterflied Lover (2023) รอยสาปทาสผีเสื้อ ซับไทย EP 4

Butterflied Lover (2023) รอยสาปทาสผีเสื้อ ซับไทย EP 5

Butterflied Lover (2023) รอยสาปทาสผีเสื้อ ซับไทย EP 6

Butterflied Lover (2023) รอยสาปทาสผีเสื้อ ซับไทย EP 7

Butterflied Lover (2023) รอยสาปทาสผีเสื้อ ซับไทย EP 8

Butterflied Lover (2023) รอยสาปทาสผีเสื้อ ซับไทย EP 9

Butterflied Lover (2023) รอยสาปทาสผีเสื้อ ซับไทย EP 10

Butterflied Lover (2023) รอยสาปทาสผีเสื้อ ซับไทย EP 11

Butterflied Lover (2023) รอยสาปทาสผีเสื้อ ซับไทย EP 12

Butterflied Lover (2023) รอยสาปทาสผีเสื้อ ซับไทย EP 13

Butterflied Lover (2023) รอยสาปทาสผีเสื้อ ซับไทย EP 14

Butterflied Lover (2023) รอยสาปทาสผีเสื้อ ซับไทย EP 15

Butterflied Lover (2023) รอยสาปทาสผีเสื้อ ซับไทย EP 16

Butterflied Lover (2023) รอยสาปทาสผีเสื้อ ซับไทย EP 17

Butterflied Lover (2023) รอยสาปทาสผีเสื้อ ซับไทย EP 18

Butterflied Lover (2023) รอยสาปทาสผีเสื้อ ซับไทย EP 19

Butterflied Lover (2023) รอยสาปทาสผีเสื้อ ซับไทย EP 20

ดูหนังเรื่องอื่นๆ