I Hear Your Voice เสียงรัก สื่อใจ พากย์ไทย Ep.1-18 จบ

I Hear Your Voice เสียงรัก สื่อใจ


เรื่องย่อ เสียงรัก สื่อใจ ซีรี่ย์เกาหลีออนไลน์สนุกๆ หลังจากเห็นพ่อของตัวเองถูกฆาตกรรมไปต่อหน้า ปาร์ค ซูฮาได้มีความสามารถในการอ่านใจผู้อื่นผ่านการมองตา ตลอดระยะเวลา 10 ปี มิน จุนกุกถูกตัดสินโทษจำคุกจากเหตุฆาตกรรมพ่อของปาร์ค ซูฮาเพราะจาง ฮเยซองขึ้นให้การเป็นพยานรู้เห็นการฆาตกรรมในการพิจารณาคดีครั้งนั้น จุนกุกต้องการที่จะตามล้างแค้นเธอ ปาร์ค ซูฮาได้ใ้ห้สัญญาว่าจะปกป้องเธอ แต่หลังจากนั้น พวกเขาก็ไม่ได้พบกันอีก 10 ปีต่อมา มิน จุนกุกได้รับการปล่อยตัวและวางแผนตามล้างแค้นปาร์ค ซูฮาและจาง ฮเยซอง ในขณะที่ซูฮาเองก็ได้พบกับฮเยซองอีกครั้งเมื่อเธอได้เป็นทนาย ซูฮาใช้ความสามารถของเขาช่วยเธอในการไขคดี

I Hear Your Voice เสียงรัก สื่อใจ พากย์ไทย Ep.1

I Hear Your Voice เสียงรัก สื่อใจ พากย์ไทย Ep.2

I Hear Your Voice เสียงรัก สื่อใจ พากย์ไทย Ep.3

I Hear Your Voice เสียงรัก สื่อใจ พากย์ไทย Ep.4

I Hear Your Voice เสียงรัก สื่อใจ พากย์ไทย Ep.5

I Hear Your Voice เสียงรัก สื่อใจ พากย์ไทย Ep.6

I Hear Your Voice เสียงรัก สื่อใจ พากย์ไทย Ep.7

I Hear Your Voice เสียงรัก สื่อใจ พากย์ไทย Ep.8

I Hear Your Voice เสียงรัก สื่อใจ พากย์ไทย Ep.9

I Hear Your Voice เสียงรัก สื่อใจ พากย์ไทย Ep.10

I Hear Your Voice เสียงรัก สื่อใจ พากย์ไทย Ep.11

I Hear Your Voice เสียงรัก สื่อใจ พากย์ไทย Ep.12

I Hear Your Voice เสียงรัก สื่อใจ พากย์ไทย Ep.13

I Hear Your Voice เสียงรัก สื่อใจ พากย์ไทย Ep.14

I Hear Your Voice เสียงรัก สื่อใจ พากย์ไทย Ep.15

I Hear Your Voice เสียงรัก สื่อใจ พากย์ไทย Ep.16

I Hear Your Voice เสียงรัก สื่อใจ พากย์ไทย Ep.17

I Hear Your Voice เสียงรัก สื่อใจ พากย์ไทย Ep.18

เรื่องย่อ: I Hear Your Voice เสียงรัก สื่อใจ พากย์ไทย Ep.1-18 จบ I Hear Your Voice เสียงรัก สื่อใจ เรื่องย่อ เสียงรัก สื่อใจ ซีรี่ย์เกาหลีออนไลน์สนุกๆ หลังจากเห็นพ่อของตัวเองถูกฆาตกรรมไปต่อหน้า ...
ดูหนังเรื่องอื่นๆ