Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 1-39 (จบ)

Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย

Lost You Forever (2023)

Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย ในสมัยบรรพกาลที่คน เทพ และปีศาจ ได้มีการอาศัยอยู่ร่วมกันในตอนนั้นมีองค์หญิงแห่งเกาซิงจิ่วเหยาที่ร่อนเร่พเนจรไปดินแดนอันห่างไกล นางไม่เพียงแต่สูญเสียฐานะแต่ยังเสียรูปลักษณ์ที่งดงามอีกด้วย นางได้กลายเป็น “เหวินเสี่ยวลิ่ว” ซินแสผู้ไร้บ้าน แต่ยังโชคดีที่นางบังเอิญได้รับความช่วยเหลือจาก “ถูซานจิ่ง”คุณชายจากชิงชิวและได้ครองรักกัน จากนั้น “เชียงเสวียน” องค์ชายแห่งเซวียนหยวนลูกผู้พี่ของนางได้ออกตามหานางไปทั่วจนมาถึงพิภพตำบลชิงสุ่ยที่นางอาศัยอยู่ในที่สุดทั้งสองก็พบกันแต่กลับจำกันไม่ได้ จนทั้งคู่มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆ และนางยังได้มาพัวพันเกี่ยวข้องกับผู้ชายถึงด้วยกันถึง 4 คน ความรักดราม่าของนางครั้งนี้จะเลือกใคร และนางจะสูญเสียมากน้อยแค่ใหนนั้นไปติดตามกันเลย

Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 1

Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 2

Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 3

Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 4

Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 5

Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 6

Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 7

Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 8

Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 9

Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 10

Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 11

Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 12

Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 13

Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 14

Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 15

Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 16

Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 17

Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 18

Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 19

Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 20

Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 20

Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 21

Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 22

Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 23

Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 24

Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 25

Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 26

Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 27

Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 28

Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 29

Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 30

Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 31

Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 32

Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 33

Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 34

Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 35

Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 36

Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 37

Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 38

Lost You Forever (2023) ห้วงคำนึง ดวงใจนิรันดร์ ซับไทย EP 39 (จบ)

ดูหนังเรื่องอื่นๆ