Remember (2022) แค้นเดือดคนดุ

ดูหนัง Remember (2022) แค้นเดือดคนดุ พิลจู ทหารเกษียณในวัย 80 ปีที่มีภาวะสมองเสื่อม ออกตามหาคนที่เขาเชื่อว่ามีส่วนรับผิดชอบต่อการตายของครอบครัวเขาในอดีต ด้วยการสักชื่อ 5 ชื่อบนนิ้วและชิ้นส่วนของความทรงจำที่

เรื่องย่อ: Remember (2022) แค้นเดือดคนดุ ดูหนัง Remember (2022) แค้นเดือดคนดุ พิลจู ทหารเกษียณในวัย 80 ปีที่มีภาวะสมองเสื่อม ออกตามหาคนที่เขาเชื่อว่ามีส่วนรับผิดชอบต่อการตายของครอบครัวเขาในอดีต ด้วยการสักชื่อ ...
ดูหนังเรื่องอื่นๆ