Swallow (2021) กล้ำกลืน

เรื่องย่อ: Swallow (2021) กล้ำกลืน Swallow (2021) กล้ำกลืน"  ในช่วงยุค 80 กรุงเลกอส ประเทศไนจีเรีย ชีวิตของโตลานีต้องชะงักจากสภาวะที่กดดันเกินต้านทาน เธอได้ก้าวเข้าสู่วงการยาเสพติดพร้อมเพื่อนที่จัดเจนและต้องรับผลที่ตามมา
ดูหนังเรื่องอื่นๆ