Mirage Pavilion (2024) หอมนต์มายา ซับไทย (จบ)

สองพี่น้องม่านจูและซาฮว๋าในชาติก่อนถูกขนานนามว่าฝาแฝดแดนเทพ ม่านจูถูกกัดกลืนตอนผ่านด่านเคราะห์ เพื่อช่วยม่านจู ซาฮว๋ากลับต้องเผชิญกับเคราะห์สวรรค์ ม่านจูไปช่วยซาฮว๋าโดยไม่คำนึงถึงความเจ็บปวดที่ถูกกัดกลืน ซาฮว๋าทนเห็นพี่สาวทุกข์ทรมานไม่ได้จึงตัดสินใจสละชีวิตตัวเอง

เทพเจ้าซาบซึ้งในความรักของสองพี่น้อง Mirage Pavilion (2024) หอมนต์มายา จึงตัดสินใจใฟ้โอกาสพวกนางได้พบกันหนึ่งครั้งเมื่อดอกพลับพลึงแดงบาน แต่กลับตกลงว่าจะ”ไม่รู้จักกัน”เมื่อพบกัน ม่านจูรอแล้วรอเล่า จนในที่สุดก็ได้พบกับซาฮว๋าที่สูญเสียความทรงจำในแดนมนุษย์ ซาฮว๋าในตอนนี้เป็นมนุษย์ธรรมดาแล้ว มีนามว่าเฉี่ยนเซี่ย มีตำแหน่งเป็นหัวหน้านักชำระล้าง แต่หลังจากที่ม่านจูปรากฏตัว

Mirage Pavilion (2024) หอมนต์มายา EP 1

Mirage Pavilion (2024) หอมนต์มายา EP 2

Mirage Pavilion (2024) หอมนต์มายา EP 3

Mirage Pavilion (2024) หอมนต์มายา EP 4

Mirage Pavilion (2024) หอมนต์มายา EP 5

Mirage Pavilion (2024) หอมนต์มายา EP 6

Mirage Pavilion (2024) หอมนต์มายา EP 7

Mirage Pavilion (2024) หอมนต์มายา EP 8

Mirage Pavilion (2024) หอมนต์มายา EP 9

Mirage Pavilion (2024) หอมนต์มายา EP 10

Mirage Pavilion (2024) หอมนต์มายา EP 11

Mirage Pavilion (2024) หอมนต์มายา EP 12

Mirage Pavilion (2024) หอมนต์มายา EP 13

Mirage Pavilion (2024) หอมนต์มายา EP 14

Mirage Pavilion (2024) หอมนต์มายา EP 15

Mirage Pavilion (2024) หอมนต์มายา EP 16 (จบ)

เรื่องย่อ: Mirage Pavilion (2024) หอมนต์มายา ซับไทย (จบ) สองพี่น้องม่านจูและซาฮว๋าในชาติก่อนถูกขนานนามว่าฝาแฝดแดนเทพ ม่านจูถูกกัดกลืนตอนผ่านด่านเคราะห์ เพื่อช่วยม่านจู ซาฮว๋ากลับต้องเผชิญกับเคราะห์สวรรค์ ม่านจูไปช่วยซาฮว๋าโดยไม่คำนึงถึงความเจ็บปวดที่ถูกกัดกลืน ซาฮว๋าทนเห็นพี่สาวทุกข์ทรมานไม่ได้จึงตัดสินใจสละชีวิตตัวเอง เทพเจ้าซาบซึ้งในความรักของสองพี่น้อง Mirage Pavilion (2024) หอมนต์มายา ...
ดูหนังเรื่องอื่นๆ